معرفی استودیو رهنو

هر کسب و کاری با استفاده از ابزار های مختلف از جمله وبسایت، اپلیکیشن و دیگر موارد به ارائه خدمات مورد نظر خود می پردازد. طراحی هر قسمت از فرایند ارائه محصول و خدمات به مخاطبین در موفقیت آن کسب و کار اثری مستقیم و ملموس دارد. طراحی تجربه کاربری برای رابط های دیجیتال با دلپذیر کردن تجربه استفاده از هر محصول باعث افزایش رضایت در مشتریان شما و در نتیجه بهبود عملکرد کسب و کارتان می شود.

استودیو رهنو در انتهای سال 1396 با هدف افزایش کیفیت و رقابت پذیری کسب و کار های آنلاین در بازار ایران کار خود را آغاز کرد و این هدف را از طریق ارائه طراحی تیمی و استاندارد تجربه کاربری به کسب و کار های مختلفی دنبال کرده است و به این همکاری افتخار می کند. در حال حاضر اعلام می کنیم که می توانیم خالق تجاربی متمایز و بدیع از تعامل با رابط های دیجیتال باشیم.