رهنو

Community-Based Research UX Studio

استودیوی جامعه-محور تحقیقاتی طراحی تجربه کاربری

  • بستر طراحی تیمی تجربه کاربری برای کسب و کارها
  • دارای بستر مناسب یادگیری و آموزش طراحان

آدرس ما


تهران

محله طرشت، خیابان حبیب الله . خیابان قاسمی شرقی، جنب دانشکده شریف، پلاک 79

-