همکاری با رهنو

دراستودیو رهنو، به صورت دورکاری کسب درآمد کنید!!

اگر شما در زمینه طراحی تجربه کاربری ( ux design ) و یا طراحی رابط کاربری ( User interface design ) مهارت دارید و به کار به صورت تیمی و دورکاری علاقه دارید، می توانید درخواست همکاری خود را برای ما ارسال کنید. ما بعد با شما تماس می گیریم و بعد از جلسه مصاحبه و ارزیابی توانایی و بررسی میزان مهارت شغلی به جمع طراحان رهنو می پیوندید.